Es tracta de presentar la vostra candidatura a empreses que encara no han anunciat públicament la necessitat de cobrir un lloc determinat. Podeu utilitzar el “boca a boca”, posant en joc els vostres contactes personals, o bé fer-ho mitjançant autocandidatura.
  • Paraules relacionades: Tècniques de recerca d’ocupació, Autocandidatura, Carta de presentació, Curriculum vitae, Mailing, Boca a boca